Normal_onderwijs_schoolbord_

Als Nationale Onderwijsstad organiseert Dordrecht het komend jaar een aantal activiteiten. Het accent ligt op de Nationale Onderwijsweek van 5 tot 9 oktober 2015 en de TechniekWeek in het voorjaar van 2016. Op 1 mei 2015 is bekend geworden dat Dordrecht is uitverkozen tot Nationale Onderwijsstad 2015-2016. Volgens de Toetsingscommissie van de stichting Nationale Onderwijsweek kan de verkiezing van Dordrecht tot voorbeeld dienen voor de landelijke ontwikkeling van onderwijs. Dat meldt gemeente Dordrecht.

De gemeente, lokale en regionale onderwijsinstellingen en de Stichting Nationale Onderwijsweek organiseren in de Onderwijsweek presentaties, workshops, excursies en rondleidingen, lezingen en ontmoetingen rondom het thema 'Meer dan school'. Hiervoor worden lokale, regionale en landelijke bekende en minder bekende mensen van diverse leeftijden en achtergronden betrokken. Duurzaamheid, (maritieme) techniek en innovatie, good practices, de presentatie van het landelijk onderzoek 'informeel onderwijs' en samenwerkingen met bedrijven in de regio komen aan bod. Het programma wordt opgebouwd rondom 0 tot 12 jaar, voortgezet onderwijs en MBO/HBO. Op twee avonden worden stadsgesprekken georganiseerd met onze inwoners over ouderbetrokkenheid en onderwijsvernieuwing.

© Nationale Onderwijsgids