Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Het percentage laagopgeleiden was in Rotterdam met 32 procent groter dan in de overige drie. Laagopgeleiden zijn relatief vaker werkloos. Het percentage hoogopgeleiden was in Rotterdam 29 procent. In de gemeente Utrecht was het percentage hoogopgeleiden hoger en het percentage laagopgeleiden lager dan in de overige grote steden. In 2015 lag het aandeel hoger opgeleiden in Utrecht op 51 procent. Voor Nederland als geheel was dat 29 procent. Dat meldt CBS.

In Amsterdam daalde de werkloosheid van 2013 op 2014 van 8,9 naar 8,5 procent. Deze daling zette in 2015 door naar 7,7 procent. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag nam de werkloosheid pas in 2015 af.  Rotterdam was van de vier grootste gemeenten in 2015 opnieuw koploper met 12,0 procent werklozen, gevolgd door Den Haag met 10,0 procent. Utrecht kende ook vorig jaar het laagste percentage werklozen van 7,3.

Onderling zijn er verschillen tussen de grote steden wat betreft bevolkingssamenstelling en werkgelegenheid. Was de werkloosheid in 2015 onder 15-74-jarigen 6,9 procent; onder niet-westerse allochtonen lag dit hoger met ruim 15 procent. In Rotterdam was in 2015 het aandeel niet-westerse allochtonen met 37 procent het grootst van de vier grote steden.

De netto arbeidsparticipatie is het hoogst in gemeente Utrecht. Daar hadden in 2015 zeventig op de honderd inwoners van 15 tot 75 jaar betaald werk. In Amsterdam was dat 66 op de honderd, in Den Haag 60 op de honderd en Rotterdam sluit de rij met 58 op de honderd. Landelijk was dit 65 op de honderd. 

© Nationale Onderwijsgids