NOG Vacature Corporate Privacy Officer (CPO)

Functietitel:
Corporate Privacy Officer (CPO)
Online datum:
10-03-2022
Provincie:
Limburg
Plaats:
Maastricht
Sector:
Universiteit
FTE
0,8 - 1,0
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Uren:
30,4 - 38
Opleidingsniveau:
Academisch / Wo
Omschrijving:

FUNCTIEOMSCHRIJVING

We zijn op zoek naar een enthousiaste, ervaren CPO voor een uitdagende functie bij de centrale bestuursorganisatie (MUO) van de Universiteit Maastricht (UM). Je bent daarmee dé persoon binnen de UM met kennis en toekomstvisie op het gebied van (internationale) privacywetgeving, waaronder onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij combineer je ambitie met oog voor de realiteit.

Nagenoeg geen enkel (digitaal) proces kan doorgang vinden zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Dat moet wel correct gebeuren! De CPO is verantwoordelijk voor de kaders en het beleid van de AVG binnen de UM (in afstemming met de FG en de CISO), de uitvoering van het te ontwikkelen UM brede privacyprogramma en ondersteunt het uniform privacybestendig maken van de faculteiten/beheerseenheden in lijn met het privacyprogramma.

Het Corporate Information Office (CI-Office) is je thuisbasis en bestaat uit een team van gedreven professionals, waar je veel vrijheid krijgt om je rol in te vullen. Je werkt daarbij samen met een centraal privacy en security team, bestaande uit de Functionaris Gegevensbescherming (FG), privacyjuristen en (Corporate) Information Security Officers. Zij bieden inhoudelijke ondersteuning aan de informatiemanagers, lokale privacy officers (LPO’s) en andere privacy gerelateerde functies bij de faculteiten en servicecentra op het gebied van (voldoen aan) gegevensbescherming en privacy.

Wat ga je doen? 

 • Je stelt voor de UM relevant privacybeleid, richtlijnen, jaarplannen en centrale processen (waaronder sturing datalekken) op en stemt hierover inhoudelijk af met de FG van de UM. De CPO implementeert het privacybeleid, samen met de faculteiten en de andere beheerseenheden.
 • Je bent een privacy-adviseur in de tweede lijn en stuurt dossierinhoudelijk de werkzaamheden van decentrale privacy officers en gelieerde functies aan. Die collega’s vallen rechtstreeks onder de diverse beheerseenheden.
 • Je zal het privacyprogramma ontwikkelen, verbetertrajecten moeten sturen, zorgdragen voor de (uitvoering van) de implementatie van het programma en verandering aan moeten jagen.
 • Je houdt je als adviseur van de organisatie op de hoogte van belangrijke landelijke en internationale ontwikkelingen rondom AVG en aanverwante wetgeving, ook op bestuurlijk en maatschappelijk vlak.
 • Je adviseert UM-breed het College van Bestuur, de domeindirecties en faculteiten over strategie, beleid, besluiten, risico's en maatregelen.
 • Je biedt met je kennis handelingsperspectief op alle niveaus binnen de universiteit om aan de vigerende (privacy) wetgeving te voldoen.
 • Je coördineert het proces van ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacy rechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVG.
 • Je coördineert de uniforme inrichting van het register van verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG. De verantwoordelijkheid voor de adequate registratie van verwerking van persoonsgegevens ligt bij beheereenheden/faculteiten.
 • Je vergroot de bewustwording voor gegevensbescherming binnen de UM, stimuleert de kennisontwikkeling en houdt ons op een motiverende manier bij de les.
 • Je geeft, samen met de CISO, (mede) vorm aan de samenwerking tussen privacy en security.
 • Je draagt bij aan het opvolgen van aanbevelingen en het uitvoeren van verbeterpunten uit interne en externe (privacy) audits.
 • Je adviseert en ondersteunt de FG en werkt samen met de decentrale privacy collega’s en bevindt je in het spanningsveld tussen de eerste en de derde lijn van de privacy organisatie.
 • Je coördineert de inrichting van het proces van 1e en 2e lijns privacymanagement.
 • Je vertegenwoordigt de UM in netwerken en samenwerkingsverbanden binnen je vakgebied.

FUNCTIE-EISEN

Je bent een integer en ervaren privacy professional. Je kunt goed in een team werken, bent creatief, zorgvuldig en enthousiast over je werk. Je hebt gedegen kennis van actuele ontwikkelingen en minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van gegevensbescherming. Je hebt ervaring met werken in een grote, bestuurlijk complexe organisatie en bent een bemiddelaar met bestuurlijke sensitiviteit. Je voelt je thuis in de (bestuurs)kamers van de universiteit en bent een gewaardeerd adviseur en gesprekspartner voor ons College van Bestuur, onze directies, privacy officers, I(CT)-experts en andere medewerkers en studenten.

Bovenal zoeken we een enthousiaste collega met een passie voor privacy om het beleidsteam van het CIO-Office compleet te maken. Iemand die samen met ons de UM verder wil helpen in de digitale transformatie.

Voor de uitvoering van deze rol heb je analytisch vermogen nodig en kun je conceptueel denken. Je bent zelfstandig, neemt initiatief en pakt door. Je bent voldoende sensitief om mee te bewegen en standvastig genoeg om de juiste bevoegdheden aan te spreken. Je beweegt je positief en flexibel in een veranderende omgeving, bent goed in samenwerken en organiseren en kan je boodschap op een heldere en aansprekende manier overbrengen. Je werkt verder nauw samen met de FG en ondersteunt hem bij het uitleggen van de privacy wetgeving binnen de UM. Ook werk je nauw samen met de privacyjuristen van Juridische Zaken die de UM ondersteunen bij alle privacy gerelateerde juridische vraagstukken. Je combineert een WO werk- en denkniveau met een passie voor privacy en gegevensbescherming en bent gemotiveerd om de privacyorganisatie van de UM naar een hoger niveau te brengen.

Verder heb je:

 • Een prima mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands (min. B-1 niveau) en Engels (min. C-1 niveau).
 • Academisch werk- en denkniveau met een passende opleiding voor het werkgebied. Een beroepsspecifieke opleiding of certificaten, zoals ECPC-B, CIPP/E en CIPP/M of vergelijkbaar. Aantoonbare werkervaring op dit vlak weegt zwaarder mee.
 • Aantoonbare juridische kennis van onder meer AVG, UAVG, Awb, WHW, ePrivacy richtlijn,
 • Archiefwet 1995 alsmede zicht op aankomende wetgeving.
 • Interesse in informatiebeveiliging.
 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak aangaande de implementatie, toepassing en uitvoering van ontwikkelde en te ontwikkelen adviesproducten.
 • Ervaring in het begeleiden van collega’s bij de uitvoering van hun privacy taken.
 • Ervaring in het hoger onderwijs is een pré.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op vast.

Wij bieden:

Een dienstverband voor bepaalde tijd van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 4.814,- en maximaal € 6.181,- conform schaal 12 van de cao-NU. In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8% vakantie-uitkering en een 8.3% eindejaarsuitkering van toepassing.

Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierbij kun je denken aan: flexibele werktijden, veel verlofdagen (232 vakantie-uren per jaar bij een fulltime aanstelling en de mogelijkheid om 2 uur per week extra te werken om maar liefst 96 extra vakantie-uren op jaarbasis te hebben), extra feestdagen zoals carnavalsmaandag en –dinsdag, goede vrijdag en Bevrijdingsdag, een goede pensioenregeling, mogelijkheid tot thuiswerken waarbij een thuiswerkplek gefaciliteerd wordt en CAO á la carte. De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

WERKGEVER

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Voor meer informatie zie: http://www.maastrichtuniversity.nl

AFDELING

Het CI-Office adviseert en ondersteunt de faculteiten, de servicecentra en het College van Bestuur van de UM bij het opzetten, uitdragen, richting geven en uitvoeren van de I(nformatie)-Strategie. Het bestaat uit een multidisciplinair team van beleidsmedewerkers met uiteenlopende aandachtsgebieden (strategie, architectuur, privacy & security) en programma- en projectmanagers die de digitale en agile transformatie van de universiteit verder brengen.

Het I-Domein omvat beleid, beheer en vernieuwing van de door de hele UM gedeelde informatiediensten, de -infrastructuur en de -applicaties, met de werkwijzen/processen daaromheen. De I-Board stelt met de I-Strategy het kader vast voor de activiteiten binnen de vier sub-domeinen Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering en Technologie. De I-Board bestaat uit de Chief Information Officer (CIO) en de vertegenwoordigers (CxIO’s) van de sub-domeinen. De sub-domeinen bestaan uit één domeinteam en meerdere multidisciplinaire teams. Alle teams zijn zelf organiserend volgens de UM agile filosofie.

Per post solliciteren

povacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2023.24 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie met vermelding van het vacaturenummer sturen naar: povacatures@maastrichtuniversity.nl

Let op, het systeem kan de bijlagen (xyz.zip .htm .html) niet üploaden.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Gegevens Universiteit Maastricht

Naam instelling:
Universiteit Maastricht
Adres:
P.O. Box 616
Postcode:
6200 MD
Plaats:
Maastricht
Telefoonnummer:
043-3882222
Website:
http://www.maastrichtuniversity.nl
Provincie:
Limburg
Omschrijving:

Maastricht University is renowned for its unique, innovative, problem-based learning system, which is characterized by a small-scale and student-oriented approach. Research at UM is characterized by a multidisciplinary and thematic approach, and is concentrated in research institutes and schools. Maastricht University has around 16,300 students and 4,300 employees. Reflecting the university's strong international profile, a fair amount of both students and staff are from abroad. The university hosts 6 faculties: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty of Psychology and Neuroscience. Afdeling The Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) The Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) is a research institute of the Maastricht University School of Business and Economics, established in 1986. Through its research, the institute aims to improve the understanding of the relationship between education and the labour market. More specifically, ROA studies the effects of knowledge and skills acquired in education and other learning situations in three areas, namely the interaction between labour demand and supply, occupational careers, and performance within organisations. ROA also contributes to both academic discussions and the public debate on education and labour market issues. ROA’s research is organised along three research lines: Dynamics of the Labour Market, Education and Occupational Career, and Training and Employment. The three research lines are supported by a fundamental research programme. The fundamental research is partly funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) and the SBE’s research school METEOR. ROA’s research activities are being carried out and supported by a dedicated scientific and support staff, consisting of about 35 employees.