Online thuisonderwijs zorgt voor ongelijke leeromgevingen in Rotterdam

Hoe hebben Rotterdamse basisscholen de intelligente lockdown in het voorjaar van 2020 doorstaan? Hoe hebben deze scholen ingespeeld op hun doelgroep, welke lessen zijn geleerd en wat nemen zij in de toekomst mee?  Deze vragen staan centraal in het onderzoek 'Rotterdams basisonderwijs in coronatijd' uitgevoerd door Risbo in opdracht van de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Door het coronavirus waren de scholen in maart 2020 gedwongen hun deuren te sluiten en over te gaan op online thuisonderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in ondersteuning door ouders in tijd en bekwaamheid. Dit betekende dus dat de wijze van thuisonderwijs ingericht moest zijn binnen de mogelijkheden van ouders.
 

Online thuisonderwijs levert veel problemen op

Veel families beschikten niet over voldoende apparaten zoals laptops om alle kinderen online te laten leren. Ook waren er grote verschillen in de hoeveelheid werk die kinderen thuis verrichtten en de mate waarin ouders hen wisten te ondersteunen. Hierdoor ontstonden leerachterstanden. Over de lagere groepen maken scholen zich weinig zorgen over achterstanden, omdat er voldoende tijd is om de achterstanden in te lopen. Voor hogere groepen moest het onderwijs echter worden aangepast om hen klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs. Dit gebeurde door vooral in te zetten op vakken die daar belangrijk zijn en waarop kinderen nu achterliepen.
 

Niet alles is negatief

Scholen die al langer digitale media inzetten in hun onderwijs maakten de overstap relatief gemakkelijk. Tevens profiteerden sommige kinderen juist van intensievere contact dat tijdens de sluiting werd onderhouden door de school met de kinderen. Wel kostte scholen dit extra tijd en energie en moesten leerkrachten hun grenzen goed afbakenen ten opzichte van ouders.
 

Aanbevelingen

De ouderparticipatie is  belangrijk, en lijkt nu nog urgenter wanneer leerlingen thuis onderwijs moeten volgen. Scholen zijn gebaat bij een individuele aanpak, passend bij hun school. Echter is het raadzaam voor schoolleiders van elkaar te leren om ideeën en dilemma’s uit te wisselen en deze vervolgens vorm te geven in een eigen schoolaanpak. Daarnaast moeten scholen  voorbereid zijn en flexibel  blijven voor toekomstige ‘crises’ door (bijvoorbeeld) digitale middelen te integreren in hun curriculum.
 
Het rapport wordt aangeboden aan schoolbesturen en basisscholen Rotterdam. De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent zal school professionals bij elkaar brengen om over de bevindingen door te praten en om acties uit te zetten om te leren wat online leren betekent en hoe het goed gefaciliteerd kan worden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids