Normal_girlsday

Binnen de technische sector en bij technische opleidingen in Nederland zijn er nog altijd weinig vrouwen. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek wil hier verandering in brengen en organiseert daarom jaarlijks Girlsday. Tijdens de tiende editie, op 11 april, openen verschillende technische bedrijven weer hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Waarom doen bedrijven mee, waarom vinden ze het zo belangrijk dat meer meiden voor een toekomst in de techniek kiezen en wat zou er volgens hen verder moeten gebeuren om dit bereiken? 

Dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de technische sector, blijkt wel uit de cijfers. Zo is bijvoorbeeld slechts 13 procent van alle medewerkers van bouwbedrijf BAM vrouw. Dit zou het bedrijf ook graag anders zien en daarom doet BAM jaarlijks mee aan Girlsday. Vorig jaar vond de landelijke opening van Girlsday plaats bij de Haagse afdeling van het bouwbedrijf. “We willen tijdens Girlsday duidelijk maken dat techniek niet alleen voor mannen is. We willen laten zien dat werken bij BAM veel meer behelst dan graafwerkzaamheden en rondrijden in groen/oranje busjes. Als we jonge meiden vragen waar ze ons van kennen, is dat namelijk vaak het antwoord”, vertelt Anne-Roos van der Elst, manager werkkapitaal bij BAM.

Tijdens Girlsday kunnen meiden bij BAM terecht voor allerlei activiteiten, zoals het lassen van glasvezelkabels, proefjes met asfalt, het maken van een slimme bouwplanning in puzzelvorm en een workshop omgaan met gereedschap. “Hiermee geven we een beeld van wat het werken bij een bouwbedrijf echt inhoudt”, zegt Van der Elst. De manager werkkapitaal hoopt dat dit zoden aan de dijk zet. “We krijgen tijdens Girlsday zo’n dertig meiden op bezoek, als tien daarvan naar aanleiding van deze dag een technische studie overwegen, is dat natuurlijk fantastisch.”

Volgens Van der Elst is het belangrijk om meisjes op tijd kennis te laten maken met techniek. Ze ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. “Scholen zouden vaker technische bedrijven moeten bezoeken en partnerships moeten aangaan met zulke bedrijven.” Zelf kwam Van der Elst in aanraking met de technische sector omdat haar vader bij Ballast Nedam werkte. “Als ik niet via die weg kennis had gemaakt met de techniek, had ik misschien ook een vertekend beeld gehad van wat deze sector inhoudt en was ik er niet in beland.” Ze wil maar zeggen dat veel meisjes geen goed beeld kunnen vormen van de technische sector als er op school te weinig aandacht aan wordt besteed.

Meer dan machines

Ook Raïscha O’ Prinsen, campus recruiter en adviseur social return bij advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, vindt het belangrijk dat meisjes goed geïnformeerd worden over een toekomst in de techniek. “Je moet hier vroeg mee beginnen. Jonge meiden op de middelbare school staan nog voor hun profielkeuze en het zou mooi zijn als meer van hen voor een bètaprofiel kiezen”, legt O’Prinsen uit. Daar wil Arcadis aan bijdragen door hun deelname aan Girlsday. “Het beeld dat op school wordt gevormd van techniek is dat het altijd heel praktisch en fysiek is, dat het gaat om het werken met machines. Dat hoeft natuurlijk niet. Arcadis is bijvoorbeeld een ontwerp- en adviesbureau, binnen de technische sector is de ontwerpkant ook heel belangrijk.” Dit wil het bedrijf tijdens Girlsday laten zien. Bij Arcadis kunnen meisjes dan kennismaken met vrouwelijke medewerkers en krijgen ze een beeld van wat voor verschillende functies er binnen het bureau mogelijk zijn.

Hoewel Arcadis Nederland het iets beter doet dan BAM als het gaat om de man-vrouwverhouding op de werkvloer (23 procent is er vrouw), is ook hier ruimte voor verbetering. “Het is wetenschappelijk bewezen dat gemengde teams betere resultaten voortbrengen dan homogene teams. Binnen Arcadis streven we altijd naar de best mogelijke resultaten en dus is het niet meer dan logisch dat we ook streven naar meer diverse teams”, stelt O’Prinsen. Om het doel van meer diversiteit op de werkvloer te bereiken, neemt Arcadis niet alleen deel aan Girlsday, maar doet het bureau bijvoorbeeld ook mee aan carrière-evenement Techniek Op Hakken, dat is gericht op vrouwelijke techniekstudenten. Daarnaast werkt Arcadis veel samen met (multiculturele) studieverenigingen, die regelmatig langskomen op het kantoor.

Vrouwelijk techniektalent blijft onbenut

Energienetwerkbedrijf Alliander neemt net als Arcadis deel aan zowel Girlsday als Techniek Op Hakken. “We doen hier al vrij lang aan mee. Als bedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke rol, dus dan moeten we ook aan belangrijke maatschappelijke thema’s bijdragen. Daarom doen we altijd al veel aan diversiteit”, legt Tessa van Doremaele uit. Van Doremaele is binnen Alliander medeverantwoordelijk voor het werven, opleiden en behouden van technici, wat momenteel op zich al een uitdaging is. “Er is een groot tekort aan technisch personeel. Het helpt dan zeker niet mee dat de helft van de beroepsbevolking de weg naar de technische sector maar mondjesmaat weet te vinden”, stelt de wervingsdeskundige.

Collega Joy Lodarmasse, manager diversiteit en inclusie, is er ook van overtuigd dat een groot deel van het vrouwelijk techniektalent in Nederland onbenut blijft. “Dat is zonde, want iedereen die affiniteit heeft met techniek is nu hard nodig in de sector. We hebben in deze tijd namelijk met grote uitdagingen te maken die om technische expertise vragen, zoals de energietransitie.” Tijdens Girlsday zal Alliander door middel van een kennisquiz dieper ingaan op deze uitdagingen en daarnaast krijgen de jonge bezoeksters de mogelijkheid om te ‘speeddaten’ met vrouwelijke medewerkers.

Bewuste arbeidsmarktcommunicatie

Naast deelname aan carrière-evenementen doet Alliander nog meer om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Volgens Lodarmasse is een goede, consequente arbeidsmarktcommunicatie hierbij van groot belang: het structureel communiceren naar interne en externe (arbeidsmarkt)doelgroepen, met als doel nieuwe medewerkers te werven, het imago van het bedrijf als werkgever positief te beïnvloeden en contact te onderhouden met potentiële werknemers. “Het is heel belangrijk voor bedrijven om in hun communicatie ook vrouwen consequent in beeld te brengen’’, aldus de manager diversiteit. “We zijn er zelf erg op gericht om vrouwen aan te nemen op alle soorten functies binnen Alliander en daar houden we ook rekening mee in onze communicatie, bijvoorbeeld bij het formuleren en vormgeven van vacatureteksten”, voegt Van Doremaele toe. Niet alleen bedrijven zouden bewust met hun communicatie om moeten gaan, ook het onderwijs zou hier meer op moeten letten, vinden ze bij Alliander. Bij wervingscampagnes in het onderwijs gaat het weleens mis. Zo vertelt Lodarmasse dat ze onlangs campagnebeelden zag van een technische onderwijsinstelling waarin uitsluitend foto’s van jongens werden gebruikt. “Dat is niet zo handig. Zowel onderwijsinstellingen als bedrijven moeten in hun communicatie laten zien dat vrouwen in de techniek heel normaal is.”

© Nationale Onderwijsgids / Anne Floor Lanting