Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Een goed verloop van de introductieperiode in Rotterdam: met dat doel hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland Rotterdam, zes studentenverenigingen en een sportvereniging vandaag voor het tweede jaar op rij een gedragscode ondertekend. In de code, die vorig jaar werd opgesteld, zijn reeds bestaande afspraken meer uitgewerkt, om zo een leuke, veilige en vertrouwde omgeving te borgen voor aspirant-leden. Dit meldt Erasmus University Rotterdam.

De gedragscode is een initiatief van de betrokken verenigingen zelf en beschrijft de normen en waarden die gelden tijdens de introductieperiode. Daarmee biedt het de verenigingen en hun leden een duidelijk kader voor het gedrag tijdens de kennismakingstijd. Het sluit ook aan bij het huidige maatschappelijke debat voor deze periode.
 
Zo geeft de code nadrukkelijk aan wat de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur behelst en wat de waarborgen zijn als het gaat om persoonlijke integriteit, gezondheid en hygiëne. Daarnaast bevat de code de afspraak dat aspirant-leden goed in staat moeten worden gesteld om onderwijs te volgen. Ook dienen verenigingen vertrouwenspersonen aan te stellen en incidenten direct te melden.
 
De code maakt de bestaande afspraken die de Erasmus Universiteit al met studentenverenigingen maakte over een goed verloop van de introductieperiode nog explicieter. Daarnaast wordt de gedragscode jaarlijks geëvalueerd en opnieuw ondertekend door de betrokken studentenverenigingen en -organisaties. Naar aanleiding hiervan is de gedragscode dit jaar op twee punten aangepast: het aantal uur slaap is van 6,5 naar 8 uur verhoogd en Hogeschool Inholland is gevraagd om de Gedragscode mee te ondertekenen.
 

Ondertekening 

De gedragscode werd vandaag op de campus van de EUR ondertekend door rector magnificus prof.dr. Rutger Engels (EUR), collegevoorzitter Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam), Marcel Nollen (Hogeschool Inholland), praeses Wies Keijzer (Rotterdamse Kamer van VerenigingenOpent extern) en de zes verenigingen. Met de ondertekening onderstrepen alle partijen het gemeenschappelijke belang van een veilige en vertrouwde studieomgeving voor (aankomende) studenten in Rotterdam.
 
Door: Nationale Onderwijsgids