Normal_bert-van-de-burgt

Vandaag gaat de Nationale Onderwijsweek weer van start. Gastheer van dit jaar is Dordrecht, Nationale Onderwijsstad van het jaar 2015-2016. Een trotse wethouder van Onderwijs, Bert van de Burgt, legt aan de Nationale Onderwijsgids uit waaraan zijn stad de titel Onderwijsstad te danken heeft en wat er het komende jaar op de planning staat. 

Het onderwijs in Dordrecht blinkt uit in innovatie en aansluiting op de arbeidsmarkt, zegt ook de Toetsingscommissie Nationale Onderwijsweek, en dat mag gezien worden, aldus de wethouder. Dordrecht is zeker niet de enige stad in Nederland waar onderwijsinnovatie en de verbinding met de arbeidsmarkt hoog op de agenda staat. Toch maakte de stad juist op die punten grote indruk op de Toetsingscommissie die Dordrecht verkoos tot Onderwijsstad van het jaar. “Het bijzondere aan Dordrecht is dat we het Leerpark hebben”, vertelt Van de Burgt. Daar hebben we het beroepsonderwijs niet alleen gekoppeld aan elkaar, van vmbo tot mbo en diverse hbo-opleidingen, maar ook aan het bedrijfsleven. Op het Leerpark zit bovendien de Duurzaamheidsfabriek waar diverse bedrijven zijn gevestigd. Zij maken zo niet alleen de opleiding voor hun eigen personeel mogelijk maar ook die van het mbo en hbo. In die koppeling zit meteen ook de innovatieve ontwikkeling want zo richten we ons op de beroepen van de toekomst. De gevestigde bedrijven helpen de opleidingen om nieuwe technologische ontwikkelingen te vertalen naar onderwijsprogramma's en de 21st century skills die nodig zijn in de toekomst. Beide partijen hebben daar belang bij. Met de Duurzaamheidsfabriek hebben we zo iets neergezet dat verder reikt dan de ontwikkelingen in andere gemeenten.”

Markante innovaties
Wie dus denkt dat je voor onderwijsvernieuwing en duurzame innovatieve projecten in de grote steden moet zijn, heeft het goed mis, aldus de wethouder: “Kijk, van Rotterdam kun je zeggen dat ze daar de RDM Campus hebben, waar techniekstudenten van Hogeschool Rotterdam en het Albeda College hun opleiding volgen op het terrein van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, midden in de Rotterdamse Stadshavens. Maar als we het hebben over het aantal vierkante meters vernieuwende apparatuur dat door bedrijven hier is neergezet, dan hebben wij in Dordrecht een veel nadrukkelijkere relatie met het bedrijfsleven.” Daarbij komt dat ze in Dordrecht zo vroeg mogelijk beginnen. Via de TechniekDock-route door de Duurzaamheidsfabriek maken kinderen uit groep 7 en 8 kennis met verschillende aspecten van techniek. En in het experimenteerlaboratorium LeX-Lab komt inmiddels bijna het hele onderwijsveld van Dordrecht over de vloer en ontdekken leerlingen nieuwe technologieën, zoals 3D-printing. “Deze doorontwikkeling zie je wel meer in Nederland, maar in Dordrecht is die sterk geconcentreerd en gericht op (maritieme) techniek en trekt die bovendien dwars door alle lagen van het onderwijs heen. Dat is het markante aan Dordrecht”, stelt Van de Burgt.

Maritieme techniek als drijfveer
De drijfveer achter deze innovatiedrang ligt in prominente aanwezigheid van de maritieme techniek in de regio. “Dordrecht is in feite een eiland en onze taak voor het ons omringende water is enorm, zegt Van de Burgt.  “Als gevolg daarvan zitten hier veel maritiem technische bedrijven, zoals de grote baggermaatschappijen Van Oord en Boskalis. Vijftig procent van het Bruto Nationaal Product wordt in deze regio verdiend. Die bedrijven hebben zo hun opleidingswensen en willen daar bij betrokken zijn. Ondanks dat het veelal om internationale bedrijven gaat, is de regiogebondenheid hier bovendien groot wat leidt tot nadrukkelijke keuzes om de regio te betrekken bij het werk dat ze hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het inrichten van bedrijfsscholen samen met het mbo. En dan hebben we nog ons topziekenhuis, het Albert Schweitzer, dat ook belangrijke stappen zet om binnen het hbo tot innovatieve ontwikkeling te komen. Alleen al in het afgelopen jaar zijn daar acht start-ups uit voortgekomen.

Meer dan school
Wethouder Van de Burgt heeft zelf een lange geschiedenis in het onderwijs. Voor hij aan zijn politieke carrière begon, was hij 27 jaar lang directeur van verschillende scholen en scholengemeenschappen. Alleen daarom al was het binnenhalen van de benoeming tot Onderwijsstad voor hem een grote ambitie. De scholen en schoolbesturen hebben het onderwijs in Dordt goed op orde en uit deze verkiezing spreekt een grote waardering voor de mensen in het vak die dat hebben bewerkstelligd, vindt de onderwijswethouder. Dordrecht is zich goed bewust van de voortrekkersrol die het nu heeft aanvaard. “In dit jaar als Onderwijsstad, met als aftrap de Nationale Onderwijsweek, willen wij deze kwaliteit ook toegankelijk maken voor anderen. Specifiek ook door ons onderzoek naar informeel leren, zoals ook tot uiting komt in het jaarthema 'Meer dan school'. Het formele leren in de klas is een belangrijke basis, maar dan blijven er nog zoveel uren over die er ook toe doen in de vorming en ontwikkeling van kinderen. Voor de hand liggende voorbeelden zijn: thuis voorlezen waardoor de woordenschat van kinderen met sprongen vooruit gaat of het opdoen van praktijkervaring tijdens een bijbaantje. Wij willen aan Nederland de meerwaarde laten zien van het koppelen van informeel en formeel leren.” De wethouder is ervan overtuigd dat informeel leren versterkend is voor het reguliere leren in de klas: “Informeel leren helpt niet alleen bij het wegwerken of zelfs voorkomen van achterstanden. Het is ook een belangrijke pijler in de motivatie van kinderen. Het bewust gebruik van informeel leren – thuis, op de sportschool maar ook in de klas – kan kinderen in moeilijke periodes in hun ontwikkeling stimuleren hun best te blijven doen. Dan is informeel leren ook een middel tot excelleren.”

Uitdaging
Excelleren is een belangrijk punt voor Van de Burgt, en niet alleen voor de Dordtse jeugd. “Ons onderwijs is op orde, we lopen op veel vlakken voorop maar dan moeten we nu niet gaan stilstaan. Voor ons is de benoeming tot Onderwijsstad tevens een stimulans om dat wat we hebben verder te brengen”. De evenementen en activiteiten tijdens de Onderwijsweek en de rest van het jaar zijn dus evengoed bedoeld om zelf inspiratie op te doen en te leren van de ervaringen van anderen. “We hebben nog wel wat uitdagingen liggen”, beaamt Van de Burgt. “We hebben 1500 studenten in de stad maar de aansluiting bij de maritieme techniek kan in het hoger onderwijs nog wel wat beter. Ik hoop dit jaar het hbo en wetenschappelijk onderwijs ertoe te verleiden daar meer mee te doen. Ook blijf ik me inzetten voor talentontwikkeling. De aandacht voor excelleren is groeiende maar kijkend naar innovatie kan er nog wel een tandje bij. Innovatie heeft talentvolle leerlingen nodig die creatief kunnen zijn. Als we het belang van informeel leren hierin, gekoppeld aan het formele leren, inzichtelijk kunnen maken, is het jaar als Onderwijsstad voor mij een succes”, besluit wethouder Van de Burgt.

© Nationale Onderwijsgids 

De Nationale Onderwijsweek vindt plaats in Dordrecht van 5 tot en met 9 oktober met als thema 'Meer dan school'. Het volledige programma met alle activiteiten en evenementen die georganiseerd worden, staat op de website www.dordtleert.nl. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de bijeenkomsten en workshops. Het hele jaar door vinden in Dordrecht diverse landelijke en lokale evenementen plaats, zo volgt in het voorjaar van 2016 nog de landelijke Techniekweek.