Normal_logo_kpc_groep

Met zijn boek ‘De complete consultant’ heeft Eric Mooijman, ervaren organisatieadviseur, de bedoeling om zowel nieuwkomers in het vakgebied als door de wol geverfde adviseurs ondersteuning te bieden bij het (blijven) ontwikkelen van een succesvolle adviespraktijk en om zich daarmee in de markt te onderscheiden. In een reeks van vijf blogs bespreek ik vanuit mijn ervaring samen met Rob Mataheru, een van mijn trainees uit de opleiding ‘Intern onderwijsadviseur’ het boek. We vragen ons hardop af of het boek een waardevolle bron is
voor intern onderwijsadviseurs in het veld en voor de opleiding ‘Intern onderwijsadviseur’.

Door KPC Groep

Opleiding intern onderwijsadviseur

In onderwijsorganisatie werken veel ervaren specialisten, projectleiders en intern begeleiders, meestal zonder adviesopleiding, maar vaak wel met een schat aan praktijkervaring. Die ervaring wordt tegenwoordig steeds meer ondersteund met inhoudelijke bagage, bijvoorbeeld vanuit een masteropleiding, zoals de onderwijskunde of pedagogiek, leren & innoveren onderwijsmanagement.

In het verleden maakten veel van deze onderwijsprofessionals de overstap naar een van de landelijke onderwijsadviesbureaus of begeleidingsdiensten. Tegenwoordig houden onderwijsorganisaties deze experts en daarmee het professioneel kapitaal in eigen huis. Tegelijkertijd ontmoet ik als extern adviseur van onderwijsbesturen in de projecten die ik uitvoer veel goede onderwijsprofessionals die zich gericht willen ontplooien als intern adviseur. In opleidingen zoals de master leren en innoveren hebben deze onderwijs mensen wel inhoudelijke bagage verworven, analytische vaardigheden opgedaan en aan hun persoonlijke ontwikkeling gewerkt, maar ze hebben daarmee nog geen specifieke beroepsidentiteit als intern consultant verworven. In de opleiding ‘Intern onderwijs adviseur’ bieden we deze professionals praktische handreikingen om die beroeps identiteit te verwerven en zich verder te ontwikkelen als succesvolle interne onderwijsadviseurs.

Rob Mataheru:
“Ik merkte dat ik veel know-how heb maar dat ik tools nodig had in de rol van beleidsadviseur. Je zit in een andere positie en hebt een heel breed speelveld.”

Opbouw boek

‘De complete consultant’ is opgebouwd uit vier delen.

 • Jouw route naar succes
  Dit deel gaat over de ontwikkeling van de adviesmarkt, succesvolle adviesprocessenen de vraag wanneer je een succesvolle adviseur bent.
 • Zes stappen in de consultancy waardeketen
  Vervolgens vervolgt auteur Erik Mooijman zijn boek aan de hand van de zes stappen van De consultancy waardenketen, die hij ontwikkeld heeft, en die ondersteuning bieden van opdracht verwerven tot en met de opbrengsten borgen en de opdracht afsluiten.
 • Vier stijlkenmerken van de complete consultant
  Dan werkt Mooijman vier stijlkenmerken uit. Daarbij gaat het over het streven om adviesvaardig te zijn en vertrouwen te wekken. Maar ook het streven om bij de tijd te blijven, ethisch te handelen en om duurzaam relevant en vitaal te blijven.
 • Praktijkcase, quickscan en self assessment
  In het laatste deel zit een praktijkcase uit het portfolio van Mooijman, waarmee hij
  illustreert hoe zijn model succesvol zou kunnen werken. Vervolgens kunnen de gebruikers
  van het boek zichzelf onder de loep nemen en een korte quickscan doen of een
  uitgebreid selfassessment.

Reeks van blogs

In onze blogs - die wekelijks zullen gaan verschijnen - volgen we de vier delen van het boek. In de opleiding ‘Intern onderwijsadviseur’ gebruiken we naast artikelen uit het vakgebied twee boeken. De klassiekers ‘Feilloos adviseren’ van Peter Block en ‘Adviseren als tweede beroep’ van Hannah Nathans. In het vijfde en laatste blog blikken we terug en beantwoorden we de vraag wat de waarde van het boek ‘De complete consultant’ van Erik Mooijman voor intern adviseurs in het veld is en voor de opleiding ‘Intern onderwijsadviseur’.

Door: Nationale Onderwijsgids / KPC Groep